Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

10o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Α.Δ.Θ. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 Διεξαγωγή 10ου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος 9x9 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 Ο σύλλογος μας στα πλαίσια του καταστατικού του, διοργανώνει το 10o ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Σκοπός του πρωταθλήματος είναι η άσκηση – άθληση των Αστυνομικών , η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ομάδων και των συμμετεχόντων σ’ αυτό, η γνωριμία και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αθλούμενων.

 ΑΡΘΡΟ 2 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

 Η ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με σχετική ανάρτηση στο site του Συλλόγου μας (website: www.lesxhsports.gr ).

 AΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο εν λόγω Πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο αντιπροσωπευτικές ομάδες Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ. και Υπηρεσιών οι οποίες ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Α. αλλά έχουν έδρα - στεγάζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης (π.χ. Υ.Ε.Ε.Β.Ε., Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. κ.α.)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν όλοι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί ανεξαρτήτως βαθμού και ηλικίας,  απόστρατοι  των Σωμάτων  Ασφαλείας ,  Δημοτικοί Αστυνομικοί , δόκιμοι Αστυφύλακες., καθώς και πανεπιστημιακοί Αστυνομικοί

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιδιωτών .

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να δηλώσει συμμετοχή μια ομάδα στο Πρωτάθλημα και να θεωρηθεί έγκυρη, προκειμένου  να συμπεριληφθεί στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί,  τηλεφωνικά στους υπευθύνους της διοργάνωσης και να καταβληθεί το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό συμμετοχής.Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ορίζεται ως τιμή συμμετοχής κάθε ομάδας στο Πρωτάθλημα το χρηματικό ποσό των  100 (εκατό) Ευρώ, για το οποίο και θα δοθεί θεωρημένη απόδειξη από τον ταμία του Συλλόγου.Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή κάποιου αθλητή στο Πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος παρέχει στους συμμετέχοντες αθλητές την δυνατότητα δωρεάν εγγραφής τους στον Σύλλογο μόνο με την χρηματική συμμετοχή της ομάδας τους. Επισημαίνεται ότι δεν απορρέει καμιά απολύτως υποχρέωση των εγγεγραμμένων μελών για την καταβολή οποιασδήποτε μελλοντικής οικονομικής αξίωσης του Συλλόγου από αυτούς.

 Αιτήσεις εγγραφής μελών θα μπορούν να αντλήσουν από το site του Συλλόγου οι οποίες θα δοθούν συμπληρωμένες από τους υπευθύνους των ομάδων στην διοργανώτρια.Η ηλεκτρονική ή η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής απορρέει παράλληλα και την αποδοχή του παρόντα κανονισμού.Κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει δύο (2) υπευθύνους, οι οποίοι θα μπορούν να είναι και παίκτες παράλληλα. Αυτοί θα επικοινωνούν με τους υπευθύνους της οργανωτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που θα προκύπτουν – ανακύπτουν κατά την έναρξη αλλά και την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. 

Κάθε ομάδα αφού δηλώσει συμμετοχή , θα πρέπει με μέριμνα των υπευθύνων της  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ , να αποστείλει στην διοργανώτρια προς θεώρηση τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  την “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗτων αθλητών της συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ.

ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΩΤ/ΠΙΑ.

                                               ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Η διοργανώτρια δεν έχει καμία ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

 Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. 

Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη.Οι συμμετέχοντες στις αντιπροσωπευτικές ποδοσφαιρικές ομάδες αποδέχονται ότι συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη, έχοντας προβεί έκαστος στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο και παραιτείται από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη η ζημιά από οποιαδήποτε αιτία στην διάρκεια του Πρωταθλήματος. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η κατάσταση υγείας – υπεύθυνη δήλωση-κάρτα υγείας, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εφοδιαστούν από το site του Συλλόγου στην ενότητα “Διάφορες φόρμες συμμετοχής”, θα είναι υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της ομάδας και τους αθλητές που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν. Τίθεται υπ’ όψιν των υπευθύνων των ομάδων ότι θα πρέπει να ενημερώσουν τους συναδέλφους – αθλητές                                                             

που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρωτάθλημα να εξετασθούν από Ιατρούς (Καρδιολόγο - Παθολόγο) ως προς την καταλληλότητα της συμμετοχής τους σ’ αυτό.

Οι καταστάσεις υγείας - υπεύθυνες δηλώσεις με ευθύνη των υπευθύνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων θα πρέπει να προσκομιστούν στους υπευθύνους του Πρωταθλήματος προς θεώρηση πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου ποδοσφαιρικού αγώνα του Πρωταθλήματος. Καταστάσεις υγείας - υπεύθυνες δηλώσεις που θα προσκομίζονται αργότερα από την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.

                                                ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Τα Δελτία αθλητών, τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εφοδιαστούν από το site του Συλλόγου στην ενότητα “Διάφορες φόρμες συμμετοχής”, συντάσσονται με μέριμνα των υπευθύνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων.Για να θεωρηθεί έγκυρο το δελτίο αθλητή θα πρέπει να έχει επικολλημένη στο ειδικό πλαίσιο του δελτίου  φωτογραφία του εκάστοτε αθλητή συνοδευόμενη από φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας και να έχει συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία σε αυτό (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο , έτος γέννησης                         

αριθμό ταυτότητας, Υπηρεσία, τηλέφωνο ) 

Τα δελτία αθλητών που θα συνταχθούν και θεωρηθούν στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα ισχύουν και για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Για κάθε νέα αγωνιστική περίοδο θα γίνεται σχετική πράξη θεώρησης στο σώμα του δελτίου του εκάστοτε αθλητή από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή τον Βοηθό αυτού ή κάποιο άλλο μέλος της οργανωτικής επιτροπής , για την συμμετοχή του στην τρέχουσα κατά περίπτωση αγωνιστική περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται τυχόν μεταβολές αυτού. 

Τα δελτία αθλητών με ευθύνη των υπευθύνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων θα πρέπει να προσκομιστούν στους υπευθύνους του Πρωταθλήματος προς θεώρηση πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου ποδοσφαιρικού αγώνα του Πρωταθλήματος. Δελτία που θα προσκομίζονται αργότερα από την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτά.                                                  

Στα δελτία αθλητών που συντάσσονται από τους υπευθύνους των ομάδων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η Υπηρεσία που υπηρετεί ο καθένας. Αθλητές οι οποίοι είναι αποσπασμένοι ή με διάθεση σε κάποια Υπηρεσία, δηλώνουν στο δελτίο αθλητή που συντάσσεται με μέριμνα των υπευθύνων των ομάδων, την Υπηρεσία με την οποία επιθυμούν να αγωνιστούν. Δελτία τα οποία δεν θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού θα ακυρώνονται από τους υπευθύνους της διοργάνωσης.

                                                 ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ομοιόμορφη εμφάνιση – στολή και αν υπάρχει φαρμακείο. 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να αναγράφει στη φανέλα  του ποδοσφαιριστή της νούμερο από 1-99. 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Οι απόστρατοι - συνταξιούχοι δύναται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα με δική τους ανεξάρτητη ποδοσφαιρική ομάδα. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι αθλητές των αντιπροσωπευτικών ομάδων πρέπει είναι της ιδίας Υπηρεσίας ή θα πρέπει να έχουν συνάφεια με αυτήν, ήτοι να ανήκουν οργανικά σ’ αυτήν ή να είναι αποσπασμένοι ή με διάθεση σ’ αυτήν.                                                     

Δεν επιτρέπεται στους συναδέλφους – αθλητές να αγωνιστούν με άλλη ομάδα, αν η ομάδα με την οποία συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αποκλειστεί ή αποχωρήσει. 

Παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ομάδα να συμπεριλάβει στην αντιπροσωπευτική της ομάδα μέχρι πέντε  (5) μεταγραφόμενους αθλητές από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θ. ή Υπηρεσιών οι οποίες ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Α. αλλά έχουν έδρα - στεγάζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης (π.χ. Υ.Ε.Ε.Β.Ε., Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. κ.α.). 

Οι μεταγραφόμενοι αθλητές μπορούν να είναι και από ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα, με βασικό όμως μέλημα να μην διαταράσσεται η αγωνιστικότητα της ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα. Για τον λόγο αυτό αθλητής που επιθυμεί να αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα με άλλη ομάδα πλην αυτής της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει (ενώ αυτή συμμετέχει με αντιπροσωπευτική ομάδα στο Πρωτάθλημα) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση της μεταγραφής αυτού, από τον υπεύθυνο της ομάδας της Υπηρεσίας του. 

Δεν θεωρούνται ως μεταγραφόμενοι  οι  αθλητές των οποίων οι υπηρεσίες τους συμμετέχουν από κοινού με μία ομάδα στο Πρωτάθλημα. 

Οι εν αποστρατεία συνάδελφοι μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε ομάδα του Πρωταθλήματος επιθυμούν και δεν θεωρούνται  ως μεταγραφή. 

Οι ανω των σαράντα ετών εν ενεργεία συνάδελφοι δεν θεωρούνται μεταγραφές.                                                                                                   

Στο εν λόγω Πρωτάθλημα μπορούν να συμμετέχουν και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί , Δόκιμοι Αστυφύλακες και Αστυφύλακες πανεπιστημίων, που υπηρετούν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. με την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστούν μόνο με την αντιπροσωπευτική ομάδα της Υπηρεσίας της οποίας είτε ανήκουν οργανικά, είτε έχουν εκτελέσει υπηρεσία κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης με απόσπαση ή διάθεση. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σχετική μνεία στα δελτία αθλητών, με την ευθύνη των υπευθύνων της εκάστοτε ομάδας. 

*Γίνεται μνεία ότι για ομάδες που λόγω αντικειμενικού προβλήματος (υπηρεσίες με μικρή υπηρεσιακή δύναμη) δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ικανό αριθμό συμμετεχόντων αθλητών στην ομάδα τους, θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην οργανωτική επιτροπή,  η και θα αποφασίζει για το δικαίωμα της κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης μεγαλύτερου αριθμού μεταγραφών γι αυτούς.                                                       

  ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Λόγος αναβολής των αγώνων θεωρείται ΜΟΝΟΝ η έκτακτη σοβαρή Υπηρεσιακή απασχόληση από την οποία μία εκ των αγωνιζομένων ομάδων δεν μπορεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον οχτώ (8) παίχτες – αθλητές στην αποστολή της ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ακαταλληλότητας αγωνιστικού χώρου (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ) , συνεπεία των οποίων υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των αθλουμένων. 

Οποιοδήποτε άλλο αίτημα αναβολής προκύψει θα υποβάλλεται από τους υπευθύνους των ομάδων στην οργανωτική επιτροπή, έστω και προφορικά, η οποία και θα αποφασίζει σχετικά, 24 τουλάχιστον ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσέρχεται στο γήπεδο τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης αυτού, προσκομίζοντας τα δελτία των αθλητών της οπωσδήποτε για τον έλεγχο αυτών και την εγγραφή τους στο φύλλο αγώνα.

Η κάθοδος των ομάδων στους αγώνες είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει δικαιολογία μη καθόδου. 

Η ομάδα για να ξεκινήσει τον αγώνα θα πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές 

ΑΡΘΡΟ 13 -  ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν από κάποια ομάδα τα δελτία αθλητών τότε θεωρείται ότι αυτή η ομάδα δεν προσήλθε να αγωνιστεί, ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλο ομάδα με διαφορά (3) τερμάτων με την προϋπόθεση ότι αυτή (η αντίπαλος ομάδα) έχει συμπληρώσει οχτώ (8) τουλάχιστον αθλητές στην αποστολή της.

Σε περίπτωση όπου κάποια ομάδα αναίτια δεν προσέλθει για να αγωνιστεί, της αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί και ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλο ομάδα με διαφορά τριών (3) τερμάτων (3 – 0), με την προϋπόθεση ότι αυτή (η αντίπαλος ομάδα) έχει συμπληρώσει οχτώ (8) τουλάχιστον αθλητές στην αποστολή της.                                                    

ΑΡΘΡΟ 14 - ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

Αν η ποδοσφαιρική αναμέτρηση δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υπαιτιότητα των αγωνιζόμενων ομάδων ο αγώνας επαναλαμβάνεται. Το Φύλλο Αγώνα που πιθανόν συντάχθηκε καθώς και οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι άκυρα. 

Αν η ποδοσφαιρική αναμέτρηση  διακοπεί λόγο καιρικών συνθηκών και δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης του, το παιχνίδι θα συνεχιστεί από το λεπτό που διακόπηκε και με το ίδιο Φύλλο Αγώνα. Για τον ορισμό υπεύθυνη είναι η Οργανωτική Επιτροπή.                                                   Αν μια ομάδα αποβληθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς από το Πρωτάθλημα, οι εναπομείναντες αγώνες κατοχυρώνονται στις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3 - 0.

Δέν μπορεί να αξιώσει επιστροφή της χρηματικής συμμετοχής της. 

Ομάδα της οποίας οι αθλητές ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ,  ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  και με υπαιτιότητα τους διακόπτεται ο αγώνας, ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ στον αγώνα αυτό και τις αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί. Γίνεται μνεία ότι παρέχεται το δικαίωμα στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος να αποβάλλει τους αθλητές αυτούς κατόπιν σχετικής πράξεως η οποία θα συντάσσεται. 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Είναι αρμόδιοι  για την επιβολή πειθαρχίας των ομάδων τους.

ΘΑ πρέπει να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και του πρωταθλήματος.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ προτείνει  πριν την έναρξη τών αγώνων να συγκεντρώνουν τους ποδοσφαι-ριστές στο κέντρο του γηπέδου παρουσία των διαιτητών και να τους υπενθυμίζουν τον θεμελιώδη άρθρο του πρωταθλήματός μας. Αυτό είναι απαραίτητο αφενός για να γνωρίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστές τους υπεύθυνους των ομάδων και αφετέρου για να γίνεται προσπάθεια γνωριμίας - συμφιλίωσης των ποδο-σφαιριστών πριν τον αγώνα.

ΟΤΑΝ βλέπουν εριστικό-προκλητικό ποδοσφαιριστή τον αντικαθιστούν αμέσως προκειμένου να ηρεμήσει και στην συνέχεια εφόσον κρίνουν απαραίτητο τον επιτρέπουν να αγωνισθεί.

Σε περίπτωση που ομάδα λόγω αποβολών - τραυματισμών ποδοσφαιριστών μείνει με πέντε (5) ποδο-σφαιριστές ο αγώνας διακόπτεται και κατοχυρώνεται υπέρ της ομάδας που είχε τον απαιτούμενο αριθμό για τη συνέχισή του και εφαρμόζεται ότι ισχύει και σε περίπτωση αναίτιας μη προσέλευσης ομάδας.                                                                                                            

                                                  ΑΡΘΡΟ 15 - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Για κάθε αγώνα συντάσσεται από το διαιτητή Φ.Α. , αναγράφεται το τελικό αποτέλεσμα, τυχόν ενστάσεις των υπευθύνων των ομάδων, παρατηρήσεις - ποινές από τον διαιτητή της αναμέτρησης και ακολουθούν υπογραφές των διαιτητών και των αρχηγών και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων.Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει στο Φ.Α. ως και 18 αγωνιζόμενους αθλητές.                                                 

 Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής αναγράφεται στο Φ.Α. θεωρείται αυτοδικαίως ότι συμμετείχε και στον αγώνα ανεξάρτητα αν αγωνίστηκε ή όχι. 

Τα Φ.Α. θα είναι θεωρημένα από την Οργανωτική Επιτροπή και θα παραδίδονται με μέριμνα των υπευθύνων αυτής στις αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής του Πρωταθλήματος , ή θα προσκομίζονται κάθε φορά από κάποιον υπεύθυνο της οργανωτικής επιτροπής. 

                                                     ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ 

Για να εξεταστεί οποιαδήποτε  ένσταση από τη διοργανώτρια αρχή, πρέπει να ενημερωθεί για τη ένσταση ο διαιτητής του αγώνα πριν τη λήξη αυτού, μόνο από τον αρχηγό ή τον υπεύθυνο της ενιστάμενης ομάδας και να γίνει σχετική μνεία στο Φ.Α., ειδάλλως θεωρείται ως μη γενόμενη.

Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης για την ένσταση τον αρχηγό της ομάδας εις βάρος της οποίας γίνεται η ένσταση και το λόγο που γίνεται αυτή.   

Επίσης μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα ο υπεύθυνος της ενιστάμενης ομάδας υποβάλει εγγράφως την ένσταση στους υπευθύνους της διοργάνωσης οι οποίοι την εισάγουν στην Οργανωτική Επιτροπή από την οποία και ελέγχεται ως προς τη βασιμότητά της το αργότερο εντός 48 ωρών από την ενημέρωσή της (Οργανωτική Επιτροπή). 

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις, που υποβάλλονται, για να είναι έγκυρες θα είναι έγγραφες και υπογεγραμμένες από τους υπευθύνους της κάθε ομάδας. 

Ενστάσεις οι οποίες δεν θα είναι υπογεγραμμένες από τους υπευθύνους των ομάδων ή θα είναι υπογεγραμμένες από άλλους αθλητές ή δεν θα φέρουν υπογραφή ή θα είναι προφορικές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Λοιπές περιπτώσεις ενστάσεων δηλώνονται γραπτώς ή προφορικώς από τους υπευθύνους των ομάδων. 

 ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Οι αλλαγές σε κάθε αγώνα είναι απεριόριστες για κάθε ομάδα. Aυτές γίνονται σε διακοπή του παιχνιδιού και μόνον εφόσον ενημερωθεί σχετικά ο διαιτητής από τον υπεύθυνο της ομάδας. Κατά την διεξαγωγή του τελικού , για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και προκειμένου να προσφέρουμε ένα ωραίο θέαμα στους παρευρισκομένους – προσκεκλημένους , Θα αποφασίσει η οργανωτική επιτροπή τον τρόπο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ως προς τις  λεπτομέρειες του.                                                                                                            

                            ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΒΟΛΕΣ & ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Ποδοσφαιριστής που στο ίδιο παιχνίδι παρατηρηθεί δύο φορές με κίτρινη κάρτα, αποβάλλεται, δεν αντικαθίσταται από άλλο αθλητή και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο αγώνα.                                                      

Αθλητής ο οποίος παρατηρηθεί με κόκκινη κάρτα αποβάλλεται από τον αγώνα, δεν αντικαθίσταται από άλλο αθλητή, η ομάδα του συνεχίζει με παίχτη λιγότερο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο αγώνα. 

Με ποινή μιας (1) αγωνιστικής τιμωρείται ο αθλητής που αποβάλλεται κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα (κάρτες) 

Με δυο (2) αγωνιστικές τιμωρείται ο αθλητής που αποβλήθηκε λόγω υβριστικής συμπεριφοράς κατά συναθλητή ή του διαιτητή. 

Με οριστική αποβολή από το Πρωτάθλημα τιμωρείται ο αθλητής που βιαιοπράγησε κατά συναθλητή ή του διαιτητή. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  ΚΑΙ  ΠΑΝΤΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Η συνολική διάρκεια της κάθε αναμέτρησης ορίζεται σε εξηντα (60) λεπτά. 

Η διάρκεια κάθε ημιχρόνου ορίζεται στα 30 λεπτά με 5λεπτη ανάπαυλα. 

Για τυχόν καθυστερήσεις αρμόδιος είναι ο διαιτητής του αγώνα ο οποίος οφείλει να ενημερώνει προφορικά τις ομάδες στο τέλος κάθε ημιχρόνου αν αυτές υπάρξουν και την ακριβή διάρκειά τους. 

Οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή την προκαθορισμένη ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που θα αναρτηθεί μετά την κλήρωση στο site του Συλλόγου.   

Δύναται στους υπευθύνους η διοργανώτρια να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα καθώς και το γήπεδο διεξαγωγής αυτού, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους υπευθύνους των αγωνιζόμενων κατά περίπτωση ομάδων τουλάχιστον 48ώρες πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της αναμέτρησης. 

Επισημαίνεται ότι τα γήπεδα στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις αλλά και η μορφή της προημιτελικής – ημιτελικής – τελικής φάσης θα σας γνωστοποιηθούν με μέριμνα των υπευθύνων της διοργάνωσης, αναλόγως με το πλήθος των ομάδων που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

Θα καταβληθεί προσπάθεια η δυναμικότητα των ομίλων που θα προκύψουν να είναι ισάξια, λαμβάνοντας ως δεδομένο την τελική κατάταξη των ομάδων που συμμετείχαν στο περσινό Πρωτάθλημα. Τυχόν ομάδες που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Πρωτάθλημα θα  τοποθετηθούν ως τελευταίες στην κατάταξη των συμμετεχόντων ομάδων. Εφόσον συγκροτηθούν ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ – ΔΥΤΙΚΑ υπάρχει δυνατότη               

Τα οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή στους ομίλους που επιθυμούν να αγωνισθούν                                                                                                                                                                     Θα καταβληθεί προσπάθεια η δυναμικότητα των ομίλων που θα προκύψουν να είναι ισάξια, λαμβάνοντας ως δεδομένο την τελική κατάταξη των ομάδων που συμμετείχαν στο περσινό Πρωτάθλημα. Τυχόν ομάδες που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Πρωτάθλημα θα  τοποθετηθούν ως τελευταίες στην κατάταξη των συμμετεχόντων ομάδων. Εφόσον συγκροτηθούν ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ – ΔΥΤΙΚΑ υπάρχει δυνατότητα οι ομάδες να δηλώσουν  συμμετοχή  στους ομίλους στους οποίους επιθυμούν να αγωνισθούν . 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Οι διαιτητές των αναμετρήσεων θα ορίζονται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (Ε.Π.Σ.Μ.) ανάλογα με τις υποχρεώσεις και την διαθεσιμότητα της Ένωσης κάθε φορά. 

Σε περιπτώσεις κωλύματος ορισμού διαιτητή από την  Ένωση (Ε.Π.Σ.Μ.) ο διαιτητής της αναμέτρησης θα ορίζεται από την διοργανώτρια. 

Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την οριστική υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν να τα ελέγξουν μόνο για περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. 

Ο Διαιτητής συντάσσει το φύλλο αγώνα στο οποίο και αναγράφει αναλυτικά τα γεγονότα. 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Σε κάθε ποδοσφαιρική αναμέτρηση η διοργανώτρια δύναται να ορίσει εκπρόσωπο της ως παρατηρητή. 

Ο παρατηρητής θα είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και θα ορίζεται με απόφαση της. 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

Καθ’ όλη την διάρκεια του Πρωταθλήματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, θα παρευρίσκεται στο γήπεδο ιατρός ή  αρμόδιος κατόπιν πιστοποίησης για τις προσφερόμενες  Α΄  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης γιατρού στον αγώνα η αναμέτρηση δεν διεξάγεται και αναβάλλεται ο αγώνας. Εφόσον  όμως επιθυμούν οι υπεύθυνοι των ομάδων , πραγματοποιείται  φιλική αναμέτρηση. 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Βαθμολογία ομάδων κατά περίπτωση: α) Νίκη τρεις (3) βαθμοί, β) Ισοπαλία ένας (1) βαθμοί, γ) Ήττα μηδέν (0) βαθμοί.                                               

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων λαμβάνονται υπ’ όψιν για την τελική κατάταξη με απόλυτη προτεραιότητα τα εξής :  

Α) η μεταξύ τους αναμέτρηση, Β) η διαφορά των τερμάτων στην μεταξύ των αναμέτρηση, Γ) καλύτερη επίθεση στην μεταξύ των                                                             Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας (παρά τις παραπάνω περιπτώσεις), διενεργείται κλήρωση παρουσία των υπευθύνων των ομάδων, εφόσον δεν υπάρχει ευχέρεια στην ροή του προγράμματος του Πρωταθλήματος να πραγματοποιηθεί νέα αναμέτρηση μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων. 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος είναι ο Σύλλογος  “ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”. 

Η Οργανωτική και Πειθαρχική Επιτροπή του Πρωταθλήματος είναι 5μελής και την αποτελούν οι: 

ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ: 6945490212

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΩΜΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής θα είναι έγγραφες και θα κοινοποιούνται στους υπευθύνους των ομάδων με μέριμνα των υπευθύνων της διοργάνωσης. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις των μελών της Επιτροπής απαιτείται η υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των μελών της. Για την εφαρμογή των αποφάσεων της Οργανωτικής Επιτροπής απαιτείται απλή πλειοψηφία των μελών της. Σε κάθε απόφαση που θα εκδίδει η Οργανωτική Επιτροπή θα αναφέρεται ρητά η θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους της. 

Δεν συμμετέχει στις αποφάσεις της Οργανωτικής και Πειθαρχικής Επιτροπής κάποιο από τα παραπάνω μέλη αν εκδικάζεται απόφαση που αφορά την αντιπροσωπευτική ομάδα στην οποία συμμετέχει ή συναθλητή του στην ίδια ομάδα 

ΑΡΘΡΟ 25 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

                               ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ                                                                                                              

ΑΡΘΡΟ 26 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Όποιο θέμα προκύψει και δεν ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΧΟΡΗΓΟΣ: