Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Α΄  ΓΥΡΟΣ

1-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                  ΣΚΟΡ  2-2

ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΣΚΟΡ  3-5

Υ.ΜΕ.Τ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ     ΣΚΟΡ  0-3

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΑΝΑΒΟΛΗ    (ΣΚΟΡ 2-1)

2-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  3-1

ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 ΣΚΟΡ  0-6

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠ.  ΣΚΟΡ 3-3

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ - Υ.ΜΕ.Τ                                                    ΑΝΑΒΟΛΗ      (ΣΚΟΡ  2-0) 

3-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                              ΣΚΟΡ  2-1  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                         ΑΝΑΒΟΛΗ    (ΣΚΟΡ 4-2)

ΑΣΤΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                  ΣΚΟΡ  1-3

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                               ΣΚΟΡ  2-1

4-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ          ΣΚΟΡ  3-1  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                ΣΚΟΡ  4-5

ΜΙΚΤΗ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                       ΣΚΟΡ  3-3

Υ.ΜΕ.Τ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                                  ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ 0-1)

5-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                              ΣΚΟΡ  3-3  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                                         ΣΚΟΡ  4-2

ΤΡΟΧΑΙΑ  -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                               ΣΚΟΡ  2-5

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                       ΣΚΟΡ  7-1

6-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                                ANABΟΛΗ (1-2)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΣΚΟΡ  6-1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  5-3

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                     ΣΚΟΡ  5-2 

7-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                             ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ 2-1)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                              ΣΚΟΡ    3-0

ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                      ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ  2-5)

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ              ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ  3-1
ΑΝΑΒΟΛΕΣ   

1)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ               ΣΚΟΡ  2-1

2)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Υ.ΜΕ.Τ                                                 ΣΚΟΡ  2- 0

3)  Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                      ΣΚΟΡ  4-2   

4)  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Υ.ΜΕ.Τ.                                               ΣΚΟΡ  1-0

5)  ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                              ΣΚΟΡ   1-0 

6)   Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                         ΣΚΟΡ   2-1  

7)   ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                  ΣΚΟΡ   2-5                                 

8)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ           ΣΚΟΡ   3-1

  

       Α΄  ΓΥΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ

1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                              7                  16                           25            8         +17 

2)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                    7                  13                           24           15         +9

3)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                  7                  13                            17          15         +2

4)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ             7                  13                           23           22         +1

5)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                        7                  12                           18            17        +1

6)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                          7                  8                             14            19        -5  

7)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                            7                  3                              6           15         -9

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                              7                  2                             14          28         -14


Β΄  ΓΥΡΟΣ

4-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ          ΣΚΟΡ  0-3 Α.Α.  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                ΣΚΟΡ   1-3

ΜΙΚΤΗ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                       ΣΚΟΡ  1-2

Υ.ΜΕ.Τ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                                  ΣΚΟΡ  1-5 

1-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                  ΣΚΟΡ  3-0 AA

ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΣΚΟΡ  1-3

Υ.ΜΕ.Τ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ     ΣΚΟΡ  2-1

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ        ΣΚΟΡ   0-1

2-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   ΣΚΟΡ   3-0 α.α.

ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 ΣΚΟΡ    1-7

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠ.  ΣΚΟΡ    3-0 α.α.

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ - Υ.ΜΕ.Τ                                                    ΣΚΟΡ     4-2

3-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                              ΣΚΟΡ  3-0 α.α.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                         ΣΚΟΡ   3-0 α.α.

ΑΣΤΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                  ΣΚΟΡ   3-4

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                               ΣΚΟΡ   2-3

5-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                              ΣΚΟΡ  2-1

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                                         ΣΚΟΡ   0-3 a.a

ΤΡΟΧΑΙΑ  -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                               ΣΚΟΡ   1-2

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                       ΣΚΟΡ   4-1

6-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                                ΣΚΟΡ  μεγαλη ΔΕΥΤΕΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΣΚΟΡ  0-3 α.α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  2-3

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                     ΣΚΟΡ  1-0

7-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                             ΣΚΟΡ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                              ΣΚΟΡ    

ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                      ΣΚΟΡ  

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ              ΣΚΟΡ  


 Β΄  ΓΥΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ


1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                             6                 18                           23          5        +18

2)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                       6                 12                           15          8         +7

3)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                         6                 12                           11          5        +6

4)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                  6                12                           12          9        +3

5)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                           5                 6                             8            13        -5

6)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ             6                3                              10         17        -7

7)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                    6                3                              4            15       -11 

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                              5                3                              5           16        -11   ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ


1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                            7 , 6         16+18=34  

2)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                7 , 6         13+12=25

3)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                      7 , 6         12+12=24

4)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                        7 , 6          8+12=20

5)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ            7 , 6         13+3=16

6)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                   7 , 6         13+3=16

7)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                          7 , 5             6+3=9

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                            7 , 5             2+3=5Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΧΟΡΗΓΟΣ: