Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Α΄  ΓΥΡΟΣ

1-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                  ΣΚΟΡ  2-2

ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΣΚΟΡ  3-5

Υ.ΜΕ.Τ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ     ΣΚΟΡ  0-3

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΑΝΑΒΟΛΗ    (ΣΚΟΡ 2-1)

2-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  3-1

ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 ΣΚΟΡ  0-6

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠ.  ΣΚΟΡ 3-3

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ - Υ.ΜΕ.Τ                                                    ΑΝΑΒΟΛΗ      (ΣΚΟΡ  2-0) 

3-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                              ΣΚΟΡ  2-1  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                         ΑΝΑΒΟΛΗ    (ΣΚΟΡ 4-2)

ΑΣΤΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                  ΣΚΟΡ  1-3

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                               ΣΚΟΡ  2-1

4-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ          ΣΚΟΡ  3-1  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                ΣΚΟΡ  4-5

ΜΙΚΤΗ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                       ΣΚΟΡ  3-3

Υ.ΜΕ.Τ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                                  ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ 0-1)

5-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                              ΣΚΟΡ  3-3  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                                         ΣΚΟΡ  4-2

ΤΡΟΧΑΙΑ  -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                               ΣΚΟΡ  2-5

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                       ΣΚΟΡ  7-1

6-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                                ANABΟΛΗ (1-2)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΣΚΟΡ  6-1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  5-3

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                     ΣΚΟΡ  5-2 

7-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                             ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ 2-1)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                              ΣΚΟΡ    3-0

ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                      ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ  2-5)

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ              ΑΝΑΒΟΛΗ  (ΣΚΟΡ  3-1
ΑΝΑΒΟΛΕΣ   

1)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ               ΣΚΟΡ  2-1

2)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Υ.ΜΕ.Τ                                                 ΣΚΟΡ  2- 0

3)  Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                      ΣΚΟΡ  4-2   

4)  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Υ.ΜΕ.Τ.                                               ΣΚΟΡ  1-0

5)  ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                              ΣΚΟΡ   1-2 

6)   Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                         ΣΚΟΡ   2-1  

7)   ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                  ΣΚΟΡ   2-5                                 

8)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ           ΣΚΟΡ   3-1

  

       Α΄  ΓΥΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ

1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                              7                  16                           25            8         +17 

2)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                    7                  13                           24           15         +9

3)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                  7                  13                            17          15         +2

4)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ             7                  13                           23           22         +1

5)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                        7                  12                           18            19        -1

6)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                          7                  8                             14            19        -5  

7)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                            7                  3                              6           15         -9

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                              7                  2                             14          28         -14


Β΄  ΓΥΡΟΣ

4-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ          ΣΚΟΡ  0-3 Α.Α.  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                ΣΚΟΡ   1-3

ΜΙΚΤΗ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                       ΣΚΟΡ  1-2

Υ.ΜΕ.Τ. - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                                  ΣΚΟΡ  1-5 

1-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                  ΣΚΟΡ  3-0 AA

ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΣΚΟΡ  1-3

Υ.ΜΕ.Τ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ     ΣΚΟΡ  2-1

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ  -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ        ΣΚΟΡ   0-1

2-Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   ΣΚΟΡ   3-0 α.α.

ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  -  Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                 ΣΚΟΡ    1-7

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠ.  ΣΚΟΡ    3-0 α.α.

Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ - Υ.ΜΕ.Τ                                                    ΣΚΟΡ     4-2

3-Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                              ΣΚΟΡ  3-0 α.α.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΤΗ                                         ΣΚΟΡ   3-0 α.α.

ΑΣΤΥΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                  ΣΚΟΡ   3-4

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ - Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                               ΣΚΟΡ   2-3

5-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                              ΣΚΟΡ  2-1

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Υ.ΜΕ.Τ.                                         ΣΚΟΡ   0-3 a.a

ΤΡΟΧΑΙΑ  -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                               ΣΚΟΡ   1-2

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                       ΣΚΟΡ   4-1

6-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΤΗ  - YMET                                                                ΣΚΟΡ  0-3α.α.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ       ΣΚΟΡ  0-3 α.α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ                   ΣΚΟΡ  2-3

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                     ΣΚΟΡ  1-0

7-H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ.ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ  - YMET                                             ΣΚΟΡ    3-1

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                              ΣΚΟΡ    1-4

ΜΙΚΤΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ                                      ΣΚΟΡ    0-3α.α.    

Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ   -  Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ              ΣΚΟΡ    3-0 α.α.


 Β΄  ΓΥΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ


1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                             7                 21                           26          5        +21

2)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                  7                15                           16          10        +6

3)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                       7                 15                          18          12         +6

4)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                         7                 12                           11          5           +6

5)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                           7                 9                             12         16          -4

6)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ             7                6                              13         17         -4

7)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                    7                3                              5            19       -14 

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                              6                3                              5           25        -20   


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  Α.Β  ΓΥΡΟΥ , ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ , TELIKOS ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               ΑΓΩΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ   ΥΠΕΡ  -   ΚΑΤΑ


1)   Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ                                            7 , 7         16+21=37  

2)  Α.Τ.ΣΥΚΕΩΝ                                                7 , 7         13+15=28

3)  Δ/ΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ                                      7 , 7         12+15=27

4)   Δ/ΝΣΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                        7 , 7          8+12=20

5)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ           7 , 7          13+6=19              

6)   Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                  7 , 7          13+3=16              

7)   Υ.ΜΕ.Τ.                                                          7 , 7           3+9=12

8)   ΜΙΚΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                            7 , 7            2+3=5


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΥΟ-ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ , ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

1) Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ,

2) Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ,

3) Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΒΑΝΤΑΖ ΕΔΡΑΣ , ΠΧ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΗΛΩΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ , ΤΟ Α.Τ, ΣΥΚΕΩΝ Α.Ο.ΛΕΟΝΤΕΣ


ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ  (ΝΙΚΗΤΗΣ Α)  στήν κατάταξη  , εχει αβανταζ και περιμενει , 

Ο  ΝΙΚΗΤΗΣ (Β)  θα προκυψει απο το ζευγαρι 4ο - 5ο

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ  (Γ)  θα προκύψει απο το ζευγαρι  2ο - 7ο,

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ  (Δ)  θα προκυψει απο το ζευγαρι  3ο -  6ο , 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΙ , ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΚΟΛ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΚΟΛ.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΝΙΚΗΤΗΣ Α  - ΝΙΚΗΤΗΣ Β   =   ΝΙΚΗΤΗΣ  Ε  

ΝΙΚΗΤΗΣ Γ - ΝΙΚΗΤΗΣ Δ   =    ΝΙΚΗΤΗΣ  ΣΤ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΙ , ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΚΟΛ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΚΟΛ.


ΤΕΛΙΚΟΣ  -  ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ  Ε  -  ΝΙΚΗΤΗΣ  ΣΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΧΟΡΗΓΟΣ: